Строительная компания » »

Дозвіл на користування надрами

Опубликовано: 03.02.2018

видео дозвіл на користування надрами

І аукціон 2017 року з продажу спеціальних дозволів на на користування надрами

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 12. 1994  № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного значення та місцевого значення» усі види підземних вод відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.

Згідно зі статтею 14 Кодексу України про надра (далі – Кодекс), надра надаються у користування для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин та задоволення інших потреб, подробнее дозвіл на користування надрами (підземні води).

Згідно зі статтею 23 Кодексу, землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських та побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів і прісні води до 20 метрів та використовувати надра для господарських і побутових потреб.

Кабінет Міністрів України затвердив постановою від 17. 06. 2009 № 608 Порядок надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами (далі – Порядок).

Пунктом 8 Порядку визначені підстави надання дозволів без проведення аукціону. У даному випадку необхідно надати до Мінприроди заяву та документи, зазначені у Порядку.

У разі відсутності підстав для надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону, необхідно звернутися до Мінприроди із заявою для виставлення на продаж спеціального дозволу на користування надрами за процедурою аукціону відповідно до Порядку проведення у 2009 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 06. 2009 № 609.

Разом з тим, повідомляємо, що рішенням Уряду затверджено постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 608» (від 29. 10. 2009 № 1187).

Уряд прийняв постанову від 06. 04. 16 р. № 277 "Про внесення змін до порядків, затверджених

постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594  і 615,   та визнання

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

Цими змінами удосконалено Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами та Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, смотрите дозвіл на користування надрами (підземні води).

Зокрема, виключенні норми, що можуть встановити непрозорі чи нерівні правила для суб'єктів господарювання, створено сприятливі умови для впровадження кращої світової практики з питань забезпечення прозорості процесу проведення аукціонів для залучення приватних інвестицій у видобуток вуглеводнів.

Постановою спрощується регулювання погоджень отримання спецдозволів, передбачається висвітлення процедур проходження документів та прийняття рішення щодо отримання спецдозволів на користування надрами, скорочуються підстави їх отримання без проведення аукціону, що дозволить залучити до державного бюджету додаткові кошти.

Так, надрокористувачеві відмовляється у продовженні строку дії дозволу у разі:

- невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою;

- прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

- подання заявником документів не в повному обсязі;

- виявлення у поданих документах недостовірних даних;

- невідповідності документів, поданих заявником, вимогам п. 14 Порядку;

- наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні;

- наявності у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період;

- відмови Мінприроди у погодженні продовження строку дії дозволу;

- невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.


I аукціон 2016 року з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

rss